Pribatutasun politika

Indarreko legedian xedatutakoa errespetatuz, Ozone Bowling-ek (aurrerantzean, Webgunea ere) konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun mailaren arabera.

 

Pribatutasun politika honetan sartutako legeak:

Pribatutasun politika hau Interneten datu pertsonalen babesari buruzko Espainiako eta Europako egungo araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzko datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa (RGPD).
  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (LOPD-GDD).
  • Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (RDLOPD) garatzeko Araudia onartzen duena.
  • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSI-CE).

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren nortasuna. 

Ozone Bowling-en bildutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna: HISPABOWLING SL IFZ hornitua: b03176781 eta izena emanda: Alacanteko Merkataritza Erregistroan honako erregistroko datu hauekin: 741. liburukia, 303. liburua, 3. atala, 21. folioa, 6215 orrialdea. , Erregistroa 1, zeinaren ordezkaria: Hispabowling (aurrerantzean, Datuen Arduraduna). Hauek dira haien harremanetarako datuak:

  • Helbidea: Autopista Nazionala 332, km 88,2, 03550 – San Juan de Alicante, Alacante.
  • Harremanetarako telefonoa: 965106 551
  • Harremanetarako helbide elektronikoa: info@hispabowling.com

Datu pertsonalen erregistroa: 

RGPD eta LOPD-GDDn xedatutakoa betez, jakinarazten dizugu Ozone Bowling-ek bildutako datu pertsonalak, bere orrietako inprimaki hedatuen bitartez, gure fitxategietan sartuko direla eta tratatuko direla. Ozone Bowling eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztea, bizkortzea eta betetzea edo Erabiltzaileak betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremana mantentzea, edo Erabiltzailearen eskaera edo kontsulta bati erantzutea. Era berean, RGPDn eta LOPD-GDDn xedatutakoaren arabera, RGPDren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikagarria ez bada, tratamendu-jardueren erregistroa mantentzen da, bere helburuen arabera, egindako tratamendu-jarduerak zehazten dituena. eta RGPDn ezarritako gainerako inguruabarrak.

 

Datu pertsonalak tratatzeko aplikagarriak diren printzipioak:

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamendua RGPDren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluetan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauen mende egongo da. :

  • Legezkotasun, leialtasun eta gardentasun printzipioa: Erabiltzailearen baimena beharko da uneoro datu pertsonalak biltzen diren helburuei buruzko informazio guztiz gardena izan aurretik.
  • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira.
  • Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak tratatzen diren helburuei dagokienez soilik beharrezkoak izango dira.
  • Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak eta beti eguneratuak izan behar dira.
  • Atxikipen-epearen mugaren printzipioa: datu pertsonalak Erabiltzailea identifikatzea ahalbidetzen duen moduan soilik gordeko dira tratamenduaren helburuetarako behar den denboran.
  • Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: datu pertsonalak segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko dituen moduan tratatuko dira.
  • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: Datuen Arduraduna izango da aipatutako printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak:

Ozone Bowling-en prozesatzen diren datuen kategoriak identifikatzeko datuak baino ez dira. Inola ere ez dira datu pertsonalen kategoria berezirik tratatzen GDPRren 9. artikuluaren arabera.

 

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria:

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria baimena da. Ozone Bowling-ek bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo gehiagotarako tratatzeko Erabiltzailearen baimena espresuki eta egiaztagarria lortzeko konpromisoa hartzen du.

Erabiltzaileak edozein unetan bere baimena kentzeko eskubidea izango du. Baimena kentzea bezain erraza izango da ematea. Arau orokor gisa, baimena kentzeak ez du Webgunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak bere datuak kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo Webgunearen edukiarekin lotutako arrazoiengatik inprimakien bidez eman behar edo eman behar dituen kasuetan, horietakoren bat betetzea derrigorrezkoa den jakinaraziko zaio, ezinbestekoak direlako. egindako eragiketaren garapen egokirako.

 

Datu pertsonalak gordetzeko epeak:

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran bakarrik gordeko dira eta, nolanahi ere, honako epe honetan bakarrik: sei hilabete edo erabiltzaileak ezabatzea eskatzen duen arte.

Datu pertsonalak eskuratzen diren unean, Erabiltzaileari jakinaraziko zaio datu pertsonalak zein alditan gordeko diren edo, hori ezinezkoa denean, epe hori zehazteko erabilitako irizpideak.

 

Datu pertsonalen hartzaileak:

Erabiltzailearen datu pertsonalak ez dira hirugarrenekin partekatuko.

Edonola ere, datu pertsonalak eskuratzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalen hartzaileen edo hartzaileen kategorien berri emango zaio.

 

Adingabeen datu pertsonalak:

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8. eta 7. artikuluetan xedatutakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek bakarrik eman ahal izango dute zure baimena zure tratamendurako. datu pertsonalak legez Ozone Bowling-ek. 14 urtetik beherako adingabea bada, gurasoen edo tutoreen baimena beharrezkoa izango da tratamendua egiteko, eta hori baimendu duten neurrian baino ez da zilegitzat hartuko.

 

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna:

Ozone Bowling-ek konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta ustekabeko suntsiketa, galera edo aldaketa edo legez kanpoko transmisioa saihesteko moduan. datu pertsonalak, gordetakoak edo bestela tratatutakoak, edo baimenik gabeko komunikazioak edo datu horietarako sarbideak.

Webguneak SSL (Secure Socket Layer) ziurtagiria du, eta horrek bermatzen du datu pertsonalak modu seguruan eta konfidentzialean transmititzen direla, zerbitzariaren eta Erabiltzailearen arteko datuen transmisioa, eta iritzietan, guztiz enkriptatu edo enkriptatuta dagoelako.

Dena den, Ozone Bowling-ek ezin duelako bermatu Interneten ezin ukiezina denik edo hacker edo datu pertsonalak iruzurrez sartzen diren beste pertsonarik ez dagoela bermatu, Datuen Arduratzaileak konpromisoa hartzen du Erabiltzaileari behar bezalako atzerapenik gabe jakinarazteko datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean. litekeena da pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat arrisku handia ekartzea. RGPDren 4. artikuluan xedatutakoari jarraituz, datu pertsonalen segurtasun-haustetzat joko da igorritako, gordetako edo beste modu batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontrako suntsipena, galtzea edo aldatzea eragiten duen segurtasun-hauste oro, edo baimenik gabeko komunikazioa. edo datu horietarako sarbidea.

Datu pertsonalak isilpekotzat tratatuko ditu Datuen Arduradunak, eta hark konpromisoa hartzen du legezko edo kontratu bidezko betebehar baten bidez konfidentzialtasun hori errespetatuko dutela bere langileek, kideek eta informazioa eskura jartzen dioten edozein pertsonari.

 

Datu pertsonalen tratamendutik eratorritako eskubideak:

Erabiltzaileak Ozone Bowling-a dauka eta, beraz, RGPDn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek gauzatu ahal izango ditu Arduradunarekin:

  • Sarbide-eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da Ozone Bowling-ek bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzea eta, hala badagokio, bere datu pertsonal zehatzei eta Ozone Bowling-ek egin duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa eskuratzea. hala nola, besteak beste, datu horien jatorriari eta haietarako egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzko eskuragarri dagoen informazioa.
  • Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalak aldatzeko eskubidea da zehazgabeak edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak direla.
  • Ezabatzeko eskubidea («ahaztura izateko eskubidea»): Erabiltzailearen eskubidea da, betiere indarrean dagoen legeriak bestelakorik ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzea lortu nahi dituen helburuetarako beharrezkoak ez direnean. bildu edo tratatu ziren; Erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu dio eta honek ez du beste legezko oinarririk; Erabiltzailea tratamenduaren aurka dago eta ez dago horrekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik; datu pertsonalak legez kanpo tratatu dira; datu pertsonalak ezabatu egin behar dira legezko betebehar bat betez; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako haur bati informazio-gizartearen zerbitzuen zuzeneko eskaintzaren ondorioz lortu dira. Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak, erabilgarri dagoen teknologia eta aplikazioaren kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu behar ditu datu pertsonalak tratatzeko arduradunei interesdunak datu pertsonal horietarako edozein esteka ezabatzeko eskaeraren berri emateko. .
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalen tratamendua mugatzea. Erabiltzaileak tratamendua mugatzeko eskubidea du bere datu pertsonalen zehaztasuna inpugnatzen duenean; tratamendua legez kanpokoa da; Datuen Arduratzaileak jada ez ditu datu pertsonalak behar, baina Erabiltzaileak behar ditu erreklamazioak egiteko; eta Erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.
  • Datuen eramangarritasun eskubidea: Tratamendua bide automatizatuen bidez egiten bada, Erabiltzaileak eskubidea izango du bere datu pertsonalak Datuen Arduradunarengandik formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikoko, eta horiek igortzeko. beste arduradun bat.tratamenduaren. Teknikoki posible den guztietan, Datuen Arduradunak datuak zuzenean beste arduradun horri helaraziko dizkio.
  • Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten gai ez izateko eskubidea, profilak barne: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki indibidualaren xede ez izatea, profilak barne. , indarrean dagoena izan ezik. legediak bestela ezartzen du.

Horrela, Erabiltzaileak bere eskubideak gauzatu ahal izango ditu Datuen Arduradunari zuzendutako idatzizko komunikazioaren bidez, "RGPD-https://www.ozonebowling.com/" erreferentziarekin, zehaztuta:

Erabiltzailearen izena, abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, Erabiltzailea ordezkatzen duen pertsonaren bide beretik identifikatzea ere beharrezkoa izango da, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopia nortasuna egiaztatzen duen legez baliozko beste edozein bideren bidez ordezkatu ahal izango da.

 

Atzitu nahi duzun eskaeraren edo informazioaren arrazoi zehatzekin eskaera.

  • Helbidea jakinarazpenetarako.
  • Eskatzailearen data eta sinadura.
  • Egindako eskaera egiaztatzen duen edozein dokumentu.
  • Eskaera hau eta erantsitako beste edozein dokumentu helbide eta/edo posta elektroniko honetara bidali daitezke:
   • Posta helbidea: Carretera Nacional 332, km 88,2, 03550 – San Juan de Alicante, Alacante.
   • Posta elektronikoa: info@hispabowling.com
  • Hirugarrenen webguneetarako estekak

Webguneak Ozone Bowling ez den hirugarrenen web orrietara sarbidea ahalbidetzen duten hiperestekak edo estekak izan ditzake, eta, beraz, Ozone Bowling-ek ez ditu operatzen. Webgune horien jabeek beren datuak babesteko politikak izango dituzte, eta, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken arduradunak izango dira.

 

 

Kontrol-agintaritzaren aurrean erreklamazioak:

Erabiltzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko moduan arazoren bat edo indarreko arau-hausteren bat dagoela uste badu, babes judizial eraginkorra izateko eskubidea izango du eta kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko eskubidea izango du, bereziki. , ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustea gertatu den estatuan. Espainiaren kasuan, kontrol agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (http://www.agpd.es).

 

Pribatutasun politika honen onarpena eta aldaketak:

Beharrezkoa da Erabiltzaileak Pribatutasun eta Cookien Politika honetan jasotako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzak irakurri eta ados egotea, bai eta bere datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, Datuen Arduratzaileak formularioan jarraitu ahal izateko. adierazitako epeetan eta helburuetarako. Webgunea erabiltzeak bere Pribatutasun eta Cookieen Politika onartzea ekarriko du.

 Ozone Bowling-ek bere Pribatutasun eta Cookieen Politika aldatzeko eskubidea du, bere irizpideen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aldaketa lege, jurisprudentzial edo doktrinal batek bultzatuta. Pribatutasun eta Cookien Politika honen aldaketak edo eguneraketak ez zaizkio berariaz jakinaraziko Erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orrialde hau aldian-aldian kontsultatzea azken aldaketen edo eguneraketen berri izateko.

Pribatutasun- eta Cookie-politika hau 2022ko maiatzaren 30ean eguneratu zen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura egokitzeko, pertsona fisikoen babesari buruzko datu pertsonalen tratamenduari dagokionez. Datuak eta datu horien zirkulazio librea (RGPD) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa.

b a c k T or T edo or b a c k T or T edo or

SPOILER ALERTA: Fortune cookie-ek ez dute zure etorkizuna esaten, gure cookie-ek badakite zer nahi duzun. Ozone Bowling erabiltzen jarraitzen baduzu, cookie-en kanpamenduan sartzen zarela suposatuko dugu. Cookieen politika , egin klik estekan informazio gehiago lortzeko. cookie plugina

ONARTZEA
Cookieen oharra